Nederlands Deutsch

  

Contact en info

Je bent van harte -e welkom om contact op te nemen met:

Kinderpraktijk Het Berenhol
Dorothee Helmert
tel: 024-3607967
mail:
 [placeholder] 
 

Telefonisch ben ik vast bereikbaar via de Voicemail ( ik bel je terug als je naam en telefoonnummer inspreekt)

Adres, ook voor ophalen Berenholremedies
Het Berenhol, Hengstdalseweg 283, 6523 EJ Nijmegen
 

Nieuwsbrief 'Het Berenholblad'

Wil je op de hoogte blijven van het Berenhol-Nieuws en gratis tips ontvangen voor de begeleiding van kinderen? Dan kun je je hier aanmelden voor het Berenhol-Blad. Het verschijnt wanneer de tijd ervoor rijp is.
 

Registraties en lidmaatschappen

* geregistreerd lid Kindertolk volgens Methode PresentChild®
* lid van de VIT, Vereniging van Integraal Therapeuten, 322.09A
* geregistreerd bij RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
* KvK nummer: 09-201 297
 

Tarieven

* (Ouder-Kind-) Consult      80 euro voor 1,5 uur 
* Consult Berenholremedies     50 euro voor ca 45 min.; incl.1       doseerflesje  
* Onder begeleiding Berenholremedie uitkiezen en   doseerflesje maken     
    30 euro
    
   
* 10 ml Stockbottle Berenholremedies     10, 11, 12 euro
* Set met 4 stock-bottles: mama-baby-set; vreugdevol   leven; kennismakingsset      38 euro
* Traject Methode PresentChild® van 4 consulten  

 
     320 euro     

     
Vergoeding consulten
Informeer bij je zorgverzekering over vergoeding vanuit het aanvullend pakket.
Bij een inkomen op bijstandsniveau kun je ook bijzondere bijstand aanvragen bij de sociale dienst van je eigen gemeente.
Sommige werkgevers vergoeden -een deel van- de kosten, als er een bijzondere ziektekostenregeling is op het werk.
Wat je uiteindelijk zelf moet betalen is belastingaftrekbaar.

Kontonummer 'Het Berenhol':
IBAN: NL55 INGB 0004274596 (ING)
BIC:   INGB NL2A

Privacy
Vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is iedereen, die met persoonsgegevens werkt, verplicht de betrokkenen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Ook in Het Berenhol werk ik met persoonsgegevens. Meer informatie over hoe ik hiermee omga vindt u in de Privacy Verklaring.


 
created by Bryk