Nederlands Deutsch

Van harte -e welkom

bij kinderpraktijk Het Berenhol!


  • Wens jij dat je kind
    zich veilig voelt en vol zelfvertrouwen opgroeit?
  • Wil jij, als ouder of begeleider, kinderen beter begrijpen en vrijer, blijer en speelser met hen omgaan?
  • Wil jij ontdekken dat de oplossing voor problemen vaak heel dichtbij ligt?
Kinderpraktijk Het Berenhol biedt unieke en veelzijdige onder­steuning, voor ouders, begeleiders én kinderen.

created by Bryk